98 НУ Свети Свети Кирил и Методий
Начално училище - квартал Илиянци, град София

Новини

Бабата на Любчо ни прегръща и благодари за дарението. Ще се опитаме да го доведем в училище, когато времето и здравето му ни позволят! Благодаря на всички! 

 

Прием на ученици в първи клас

списък на приетите на първо класиране първокласници за учебната 2017 2018 година