98 НУ Свети Свети Кирил и Методий
Начално училище - квартал Илиянци, град София
Прием на ученици в първи клас

Прием на ученици в първи клас