98 НУ Свети Свети Кирил и Методий
Начално училище - квартал Илиянци, град София

Материална база

   

  Всички пространства в нашето училище са организирани и подчинени на нуждите на децата. 

 

   Стените „помагат“, използваме ги, за да покажем плодовете на съвместния ни труд, да споделим научено, а и за да научим повече.

Материална база - Изображение 1