98 НУ Свети Свети Кирил и Методий
Начално училище - квартал Илиянци, град София

Обръщение на доктор Ваня Кастрева, началник на РУО София-град