98 НУ Свети Свети Кирил и Методий
Начално училище - квартал Илиянци, град София

Обръщение на Милена Милева-Дрончева, директор на 98 НУ