98 НУ Свети Свети Кирил и Методий
Начално училище - квартал Илиянци, град София

Откриване на учебната 2020/2021 година

 

      Учебната година ще бъде открита според епидемиологичните мерки и по график.
Учениците ще бъдат посрещнати на входа на двора, като родители няма да бъдат допускани в училището и в двора.

График:

I клас
- от 9 ч. до 10:30 ч. ще бъде открита учебната година  пред входа на "нова сграда".

II клас - от 10:30 ч. до 12 ч. ще бъде открита учебната година пред входа на "нова сграда".

III клас - от 9 ч. до 10:30 ч. ще бъде открита учебната година пред централния вход на училището.

IV клас - от 10:30 ч. до 12 ч. ще бъде открита учебната година пред централния вход на училището.


Уважаеми родители, разчитаме за Вашето съдействие за спазване на предложения график.

     Екипът на 98 НУ