98 НУ Свети Свети Кирил и Методий
Начално училище - квартал Илиянци, град София

 98 Начално училище "Св.св. Кирил и Методий"  ще приеме 44 първокласника през учебната 2021/2022 година.

Уважаеми родители, 

С РЕШЕНИЕ № 133 от 18.03.2021 година на Столичния общински съвет е приета нова СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

КРИТЕРИИ И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година (утвърден от кмета на Столичната община)