98 НУ Свети Свети Кирил и Методий
Начално училище - квартал Илиянци, град София

Родителска среща за първи клас


Родителски срещи за първи клас

На 08.09.2020 г. (вторник) от 17:30 ч. ще се проведе родителска среща за първи "б" клас.

На 09.09.2020 г. (сряда) от 17:30 ч. ще се проведе родите;сла среща за първи "а" клас.

Поради епидемиологичната обстановка в страната, молим да родителите да идват по един и без деца.