98 НУ Свети Свети Кирил и Методий
Начално училище - квартал Илиянци, град София

Списък на децата приети на първо класиране в първи клас за учебната 2020/2021