98 НУ Свети Свети Кирил и Методий
Начално училище - квартал Илиянци, град София

Свободни места за второ класиране

След първо класиране за прием в първи клас за учебната 2020/2021 всички места са заети.

Поради тази причина второ класиране няма да има.