Откриване на учебна година

Уважаеми родители,
откриването на учебната година ще започне на 15 септември в 9:30 часа в двора на училището. Молим, да предвидите около два часа за събитието.
Хубаво е децата да си носят раниците или подходяща торбичка, за да има къде да сложат учебниците, които ще получат.
Очакваме ви!