Предварителен разговор с транспортната фирма

Уважаеми родители,

В предварителен разговор с транспортната фирма разбрахме, че имат намерение да променят условията за превоз на учениците.
Както добре знаете, училището не е страна в този договор, затова логично за нас беше да се организира среща между вас и фирмата превозвач, тъй като Училищното настоятелство не може да вземе решение от името на всички ви. При последния разговор имаме уверение, че представител на фирмата ще присъства на 15.09.2021 г.

Апелираме за разбиране, диалогичност и уважение!
 
Екипът на 98 НУ