98 НУ Свети Свети Кирил и Методий
Начално училище - квартал Илиянци, град София

Прием на ученици в първи клас

  1. График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година.
  2. Системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
Списък на децата приети на първо класиране в първи клас за учебната 2020/2021

Линк към прилежащите райони на СО 

Важна информация за кампанията за кандидатстване за прием в първи клас от Столична община 

Уточнение относно кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април Столичната община 

Важна информация за кампанията за кандидатстване за прием в първи клас от 98 начално училище 

Инструкция за кандидатстване в електронната платформа на Onebook 

Заявление първи клас за учебна 2020/2021 

Утвърждаване план-прием 

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година  

Кампания прием на първокласници 2020 2021