Прием на заявления за постъпване в първи клас за 2020-2021 учебна година

Съобщение:

От 15 до 21 май между 9ч. и 14ч., ще се приемат заявления за постъпване в първи клас на хартиен носител, също така съобразено с хигиените норми ще може да разгледате училището.

От 21.04.2020г.  Стартира кампанията за прием на ученици за първи клас за учебната 2020/2021 година

повече информация в рубриката "Прием на ученици" > "Прием на ученици в първи клас".

Инструкция за неприсъствена форма на обучение на учениците от 98 НУ