Прием на ученици

 ПРИЕМ В ПГУ  И ПЪРВИ КЛАС

Регистрация на акаунт от  меню "Вход" на https://kg.sofia.bg/
Графици на записванията.

Уважаеми родители,
Започна кампанията за  записване в училище на класираните на първо класиране през системата деца от подготвителна група.
Срокът е до 26.05.2023 г. 16:00 часа.
Ако имате възможност си разпечетайте заявлението от системата и го подпишете. Елате със заявлението и документите описани в него в канцеларията на училището за да запишете детето си.
от ръководството
ПП Ако не можете да разпечатите заявлението просто го прочетете да видите какви документи да носите и елате в училище. Тук ще Ви го разпечатим.