98 НУ Свети Свети Кирил и Методий
Начално училище - квартал Илиянци, град София