98 НУ Свети Свети Кирил и Методий
Начално училище - квартал Илиянци, град София

За училището

98 НУ "СВ СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ" се намира в град София, квартал Илиянци.

То е единственото общинско начално училище в столицата. В него се обучават деца от първи до четвърти клас при целодневна организация на учебния ден, при която учебните часове от задължителната подготовка са съчетани с часове за самоподготовка, организиран отдих и спорт и занимания по интереси.

 

История
Учебен процес