98 НУ Свети Свети Кирил и Методий
Начално училище - квартал Илиянци, град София

Документи по организация на работата в училището

ПЛАН ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID - 19

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ СРОК

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019

План по бюджета по поделения, дейности и параграфи - Декември 2019

План по бюджета по поделения, дейности и параграфи - Септември 2019

План по бюджета по поделения, дейности и параграфи - ЮНИ 2019

План по бюджет по поделения, дейности и параграфи - МАРТ 2019

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ

МЕРКИ ЗА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

МЕРКИ ЗА РАВЕН СТАРТ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПЛАН НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

СТРАТЕГИЯ 2016 2020

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА 2018 2019

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

УЧЕБЕН ПЛАН ПЪРВИ КЛАС

 УЧЕБЕН ПЛАН ВТОРИ КЛАС