98 НУ Свети Свети Кирил и Методий
Начално училище - квартал Илиянци, град София

История

98 Начално училище е общинско учебно заведение за деца от 6 до 10 години.

Създадено е през 1894 г. в сградата на манастира “Св. Пророк Илия”.

През 1989 година екип ръководен от Генадий Матвеев изготвя авторска програма, основана на Педагогика на сътрудничеството на Шалва Амонашвили и получава разрешение за приложението и от Министерство на образованието. Тези разрешения получавахме в началото на всяка учебна година до 1995/96 година. 

В този период осмисляхме и доразвивахме идеите си за "различна" педагогика. Много приятно и ползотворно беше сътрудничеството ни с английския педагог Хенри Плакроуз. 

През 2016/2017 учебна година след близо 30 годишно преосмисляне и развитие на първоначалната идея,  училището получи статут на иновативно.

През 1989 година в училището са се обучавали около 70 деца, разпределени в три класа и паралелки.

През 1992 година децата бяха около стотина и в първи клас имахме две паралелки.

Днес паралелките са 10, а децата 250 за повече просто няма място.