98 НУ Свети Свети Кирил и Методий
Начално училище - квартал Илиянци, град София

Нашата мисия

Нашата мисия е да превърнем училището в място за деца, в което децата да се чувстват щастливи и успешни.

Да провокираме детското любопитство и естествения стремеж към познание.

Да дадем възможност на всяко дете да развие заложбите и талантите си в областа на науката, изкуството и спорта.

Да научим децата да общуват, да са отговорни и добронамерени.

Да възпитаваме децата в дух на добротворчество, гражданска активност и плурализъм.